fbpx

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Czym jest RODO?

To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych) RODO zwane też GDPR.

Rozporządzenie nie ma na celu zablokowania przepływu danych osobowych ale daje ochronę Twoich podstawowych praw i wolności, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

 1. Informuję, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę Finansową ECF sp. z o.o.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu: prowadzenia działań marketingowych
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
  1. Wyrażona przez Ciebie zgoda
  2. Niezbędność przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy
  3. Niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w naszym przypadku obowiązki takie nakładają na nas m.in. ustawa z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości, ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dn. 29-08-1997 r. Prawo bankowe, ustawa z dn. 12-05-2011 r. o kredycie konsumenckim.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przy przetwarzaniu danych:
  1. Jest to niezbędne do wykonywania umowy lub podjęcia działań marketingowych produktów i usług oferowanych przez firmę.
 5. Twoje dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym odbiorcom:
  1. W określonych sytuacjach możemy przekazać Twoje dane. Często jest to niezbędne do realizacji przygotowania i przedstawienia oferty lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:
   1. firmy oferujące produkty i usługi we współpracujący z Grupa Finansowa ECF sp. z o.o.,
  2. Okres przechowywania Towich danych osobowych:
   1. przygotowanie i przedstawienie oferty – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
   2. sprzedaż produktów i usług – do wycofania zgody,
   3. działania marketingowe – do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu,
 6. Jednocześnie informuję, że:

– masz prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych,

– masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

– masz prawo do wniesienia skargi do RODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

– podania danych osobowych jest: dobrowolne

– Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia

jQuery(".breadcrumbs_item.cat_post a").prop("href","#");