fbpx

Tarcza Finansowa – skorzystaj z subwencji

Tarcza Finansowa jest programem rządowym skierowanym do mikrofirm (zatrudniających minimum 1 pracownika), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W związku z tym celem programu jest zapewnienie firmom płynności finansowej, którą tak trudno uzyskać w obecnych czasach pandemii. Dodatkowym celem jest również utrzymanie miejsc pracy.


Co więcej, według danych dostępnych na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju, z programu subwencji skorzystało już 182 147 firm. Liczba pracowników, którzy pracują w tych firmach sięga 1 810 256.
Środki można uzyskać za pośrednictwem banków. Dlatego Grupa Finansowa ECF wspiera i pomaga przedsiębiorcom w złożeniu wniosków o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej. Dodatkowo warto podkreślić, że obecnie w ramach programu wypłaconych zostało 35 858 086 394 zł (stan na dzień 25 maja 2020).


Nasi doradcy służą pomocą w złożeniu wniosku za pośrednictwem systemu transakcyjnego banku, w którym posiadasz konto.
Więc, jeżeli Twój bank nie jest objęty programem Tarczy Finansowej, zapraszamy do skorzystania z oferty kont w Nest Banku, mBanku czy Alior Banku. Wszystkie te banki biorą udział w programie Tarcza Finansowa i nasi klienci uzyskali już satysfakcjonujące wsparcie.

Jednakże środki uzyskane w ramach Tarczy Finansowej możesz przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów bieżącej działalności, tj:

  • pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
  • kosztów zakupu towarów i materiałów,
  • kosztów usług obcych,
  • bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,
  • kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym,
  • i zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji).

Ponadto, istnieje możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25 proc. wartości subwencji finansowej. Jednak obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

jQuery(".breadcrumbs_item.cat_post a").prop("href","#");